Disse sidene inneholder driftsinformasjon om nett og tjenester i Uninett.

Henvendelser som gjelder nye kundeforhold, oppgradering av linjer, organisasjonsendringer, endring i kontaktinformasjon, avslutning av kundeforhold og spørsmål om priser, rettes til kontakt@uninett.no.

Driftsproblemer meldes et av våre kontaktpunkter

Planlagt arbeid som berører nett og tjenester vil bli varslet på listen drift-info@uninett.no. Ta kontakt med kontakt@uninett.no for å melde deg på denne lista.