Disse sidene inneholder kun driftsrelatert  

informasjon om forskningsnettet i SiktHenvendelser og spørsmål sendes: kontakt@sikt.no

  

Dette kan f.eks være:Planlagt arbeid

Planlagt arbeid som berører våre kunder varsles våre kunder på e-post til registret e-post oppgitt ved bestilling. Dette er oppgitt i Tjenestebillag *


Driftsmeldinger på feil/ avvik

Alle feil som berører flere kunder annonseres her Driftsmeldinger på Sikt.no

Berørte kunder vil i tillegg få separate varslinger på e-post til registret e-post oppgitt ved bestilling. Dette er oppgitt i Tjenestebillag *  


* E-post som benyttes: Registret e-post for varsling ved feil og planlagt arbeid er oppgitt ved bestilling. Dette er oppgitt i Tjenestebillag.

Fortrinnsvis er dette en funksjons e-post-adresse da personlige e-poster anses som for sårbare med tanke på tilgjengelighet og gyldighet over tid.  

Ta kontakt med kontakt@uninett.no for å sende inn oppdatert/gyldig funksjons e-post for å motta varslinger på.

I emne-feltet oppgis:

Du vil automatisk motta en referanse på innsendelsen, og få svar på e-post når endringen er utført.