Disse sidene inneholder driftsinformasjon om nett og tjenester i Uninett. Planlagt arbeid som berører nett og tjenester vil bli varslet på epostlisten <drift-info@uninett.no>.Ta kontakt med kontakt@uninett.no for å melde deg på denne lista.

Det finnes en egen side for driftsmeldinger på www.uninett.no.

Dokumentasjon


Kontaktinformasjon


E-post   kontakt@uninett.no
Telefon +47 73 55 79 00 (08:00-16:00)
Mobiltelefon dagtid +47 94 51 43 61 (08:00-16:00, ved utfall av fast-tlf)