Disse sidene inneholder driftsinformasjon om nett og tjenester i Uninett. Planlagt arbeid som berører nett og tjenester vil bli varslet på epostlisten <drift-info@uninett.no>.Ta kontakt med kontakt@uninett.no for å melde deg på denne lista.

Driftsmeldinger for www.uninett.no ligger her.

Dokumentasjon


Kontaktinformasjon