IP-ruting i UNINETT

UNINETT administrerer en del ressurser som brukes i forbindelse med ruting i sitt nett i dag:

IPv4 adresser
som brukes av UNINETT og UNINETTs kunder.
Multicast IPv4 adresser
som brukes av UNINETT og UNINETTs kunder.
IPv6 adresser
som brukes av UNINETT og UNINETTs kunder.
NSAP adresser
som brukes i UNINETT, først og fremst i forbindelse med IS-IS.
Ruter
som UNINETT annonserer til omverdenen for seg og sine kunder.

UNINETT bruker i dag følgende ruting-protokoller i sitt nett:

IS-IS
brukes nå for intern ruting i UNINETT.
BGP
brukes for ekstern ruting mellom UNINETT og samtrafikkpartnere (NIX++) og NORDUnet, samt for distribusjon av denne ruting-informasjonen internt i UNINETT ryggradsnett.
OSPF
ble tidligere brukt for intern ruting i UNINETT, men er nå erstattet av IS-IS. OSPF brukes nå bare i en enslig «lomme» på Svalbard.