Driftssenterets oppgave er hndtere feilmeldinger, alarmer og andre henvendelser som gjelder UNINETTs operative tjenester.

Senteret er bemannet alle virkedager mellom kl. 08:00 og 16:00. Resten av dgnet kan beredskapsvakt ns over telefon.

Kontaktinformasjon:

Websider http://drift.uninett.no/
E-post drift@uninett.no
Telefon +47 73 55 79 60 (08:00-16:00)
Mobiltelefon dagtid +47 94 51 43 61 (08:00-16:00, ved utfall av fast-tlf)
Beredskapsvakt +47 911 27087
(bakvakt 16:00-08:00)

Universiteter, høgskoler og øvrige ("ikke-uh")kunder har tilgang til beredskapstjenesten som en del av sin avtale med UNINETT. NB: for "ikke-uh"-kunder vil feilretting via entrepenør/ tekniker bestillt av beredskapsvakten på vegne av kunden kunne utløse viderefakturering av evt påløpte direktekostnader (feks dersom feilen ligger i kundens egen infrastruktur og ikke hos den aktuelle sambandsleverandøren).

Driftshendelser og planlagt arbeide formidles via e-postlisten drift-info@uninett.no. Kontakt drift@uninett.noa om du vil melde deg p denne postlisten.